• Team Coaching

  • Team coaching

    In mijn woorden betekent team coaching een transformatie / kanteling. Loslaten en / of bijstellen van "oude" routines en vastigheden om daarvoor in de plaats "nieuwe" routines en vastigheden te ontwikkelen. Met name instellingen binnen het sociale domein die met transformatie te maken hebben, worden vaak geconfronteerd met veranderingen. Termen als resultaatverantwoordelijk of zelf - organiserend zijn actueel. Wijkteams, sociale teams, Basis Jeugd en Gezin Teams, Centra Jeugd en Gezin krijgen een nieuwe samenstelling omdat verschillende organisaties bijvoorbeeld door fusie worden samengevoegd. Verschillende disciplines uit een organisatie moeten hun kennis en vaardigheden gaan samenbrengen en delen. Dit vaak binnen alle lagen van de organisatie. Dit levert belemmeringen, weerstand, werkdruk, stress en onzekerheid op. Zelfzijn coaching coacht deze processen.

    Ook bestaande teams die niets te maken hebben met transitie of kanteling, maar wel knelpunten, belemmeringen, spanningen, of andere teamontwikkelingsproblemen ervaren, kunnen baat hebben bij team coaching. Vanuit eenvoudige benadering op het functioneren kan een team tot inzicht, bewustwording komen. Dit kan een belangrijke bijdrage leveren aan duurzame veranderingen. 

    We leven in een tijd van veranderingen. De grootste opdracht voor de samenleving is de beweging van minder verzorgingsstaat naar meer participatiesamenleving.   Een onderdeel daarvan is de transitie van Jeugdzorg, AWBZ --> WMO, participatiewet. De transformatie van het sociale domein richting participatiesamenleving wordt ook wel de kanteling genoemd. Die transformatie / kanteling vraagt om een verandering in denken over de samenleving. Alle organisaties, instellingen, buurtinstellingen binnen het sociaal domein krijgen hiermee te maken. Dit betekent een veranderende houding. ( bron, c 2014 Anne Pastors, Wijsheid in Pacht, eerste druk). ZelfZijn coaching heeft ervaring in dit proces van veranderen.

    Thema`s binnen team coaching zijn bijvoorbeeld; feedback / feedforward, conflicthantering en besluitvorming.

  • Review opdrachten